Het cardiovasculair systeem en training

Training heeft een groot effect op het cardiovasculaire systeem, welke bestaat uit het hart, het bloed en de bloedvaten. Door gericht te trainen zullen er diverse trainingsadaptaties optreden die ervoor zorgen dat er uiteindelijk meer bloed, en dus meer zuurstof en voedingsstoffen, worden afgeleverd bij de spieren!

Eén van deze trainingsadaptaties is de toename in cardiale output. Dit houdt in dat de hoeveelheid bloed dat per minuut rondgepompt wordt door het hart toeneemt. De cardiale output is het resultaat van de interactie tussen hartslag (slagen per minuut) en het slagvolume van het hart. Het slagvolume is de hoeveelheid bloed dat per hartslag of -contractie het lichaam ingepompt wordt.

 

Cardiale output (L/min) = hartslag (sl/min) x slagvolume (L/sl)

 

Door training zal de massa van de hartspier toenemen. Hierdoor is de hartspier in staat om krachtiger te pompen. Daarnaast zal het hart in staat zijn om zich te vullen met meer bloed. Beide trainingsaanpassingen verhogen het vermogen van het hart om bloed rond te pompen. Met andere woorden; het slagvolume van het hart wordt verhoogd.

Door de training zullen ook de zuurstofopname en het zuurstoftransport verbeteren. Zo zal er bijvoorbeeld meer hemoglobine aangemaakt worden, een molecuul dat o.a. zuurstof bindt en transporteert in het bloed. Omdat het lichaam efficiënter wordt, is er minder bloed nodig om dezelfde hoeveelheid zuurstof en nutriënten te transporteren in de richting van de spieren en andere organen. Dit leidt ertoe dat de rusthartslag en de hartslag tijdens niet-maximale inspanningen zullen dalen.

Alle trainingen bij Science2Move worden vormgegeven met behulp van persoonlijke trainingszones. Deze trainingszones worden bepaald aan de hand van een maximale inspanningstest waarbij de veranderingen in energiesystemen in kaart gebracht worden.

Meer weten over onze inspanningstest?

Wil jij ook optimaal trainen?
Neem gerust contact met ons op via info@science2move.nl of klik hier voor meer informatie!